Hayvanların aşı programları veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır. Etlik piliç döneminde hayvanların kümesteki yoğunluğunun fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü yoğunluğun fazla olması, hayvanların performansına zarar vermektedir. Bu yüzden birim alana konulacak hayvan sayısına dikkat etmek gerekmektedir.
 
BROYLERLERDE CANLI AĞIRLIĞA BAĞLI OLARAK KÜMESTEKİ YERLEŞİM SIKLIĞI
CANLI AĞIRLIK
Kg
ADET
1,0 34
1,4 24
1,8 19
2,2 16
3,0 11
3,4 10
3,7 9

BROYLERLERDE YAŞ DURUMUNA BAĞLI OLARAK VERİLMESİ TAVSİYE EDİLEN YEMLERİN FORMU
YAŞ
Gün
YEMİN FİZİKSEL FORMU
Kg/Gün
0 - 10 Granül Yem
11 - 28 2 - 4 mm pelet yem
29 - Kesime Kadar 4 mm pelet yem

 
DİĞER HABERLER

Süt ineklerinde grup beslemesinin önemi nedir?

2019-08-26

İşletmelerde yeterli sayıda gruplama imkanı varsa; yaş,laktasyon günü ve süt verimlerine göre gruplama yapılmalıdır.Birinci laktasyondaki inekler yaşlılardan ayrılmalıdır. Yüksek ve düşük verimli ineklerde süt verimlerine ve laktasyon günlerine göre rasyonlar ayarlanmalıdır.Laktasyon süresi ileri olan ve süt verimi düşük ineklerin yüksek verimli ineklerle beraber beslenmesi durumunda hayvanlar yağlanacak ve yağlı karaciğer vb. hastalıkların görülme riski artacak,ilerleyen dönemlerde döl tutma&üreme problemleriyle karşılaşılacaktır

Koyunlarda Beslenme Nasıl Olmalıdır?

2019-08-24

Barınaklarda yeterli yemlik alanı olduğundan emin olunmalıdır. Hayvanların tamamı aynı anda yeme ulaşabilmelidir. Koyunların temiz ve içilebilir suya serbest ulaşılabilmeleri sağlanmalıdır. Sırasıyla her koyun için en az 1,5 m2, gebe ise 1,7 m2, kuzuluklarda ise anaç başına 2,5 m2 kuru altlıklı yataklık alanı sağlanmalıdır. 

Çayır Tetanisi

2019-08-15

Büyükbaşlarda, ilkbahara geçiş döneminde görülen, çayır sendelemesi, hipomagnezemi, magnezik tetani, buğday çayırı zehirlenmesi gibi isimlerle de adlandırılan çayır tetanisi her yaşta, özellikle yüksek verimli büyükbaşlarda görülen dengesizlik, tetani ve kasılmalar  ile karakterize bir yetmezlik hastalığıdır. Genellikle çayır sendelemesi olarak da anılan bu hastalık ekonomik açıdan önem taşımaktadır.