Büyükbaşlarda, ilkbahara geçiş döneminde görülen, çayır sendelemesi, hipomagnezemi, magnezik tetani, buğday çayırı zehirlenmesi gibi isimlerle de adlandırılan çayır tetanisi her yaşta, özellikle yüksek verimli büyükbaşlarda görülen dengesizlik, tetani ve kasılmalar  ile karakterize bir yetmezlik hastalığıdır. Genellikle çayır sendelemesi olarak da anılan bu hastalık ekonomik açıdan önem taşımaktadır.

Temel olarak magnezyum yetersizliği yüzünden görülen çayır tetanisinde , potasyum ve sodyum konsantrasyonları da önemlidir. Peki hayvanlarda Magnezyum ihtiyacını artıran ve emilimi engelleyen faktörler nelerdir? Birincisi, fakir meradan zengin meraya geçiştir. Bunun dışında yüksek süt verimi, proteince zengin yemlerin sindirilmesi sırasında aşırı amonyak oluşumu, rasyonda fazla potasyum bulunması, meralarda amonyaklı gübrelerin kullanımı, kötü hava koşulları ve son olarak hayvanların tamamen veya kısmen aç bırakılmasıdır.

Hastalığın tanısını koyabilmek bir derece kolaydır. Mevsim dolayısıyla yeşil çayırlarda otlayan hayvanlarda görülen ani ölümler veya süt verme döneminin erken aşamasındaki hayvanların filizlenme dönemindeki bitkilerle beslenmesi ve karakteristik semptomlarla anlaşılır. Bu karakteristik semptomlar; hastalığın evrelerine göre değişir ama genel olarak, hayvanın durgunlaşması, yüz ve kulak kaslarında seğirmeler, böğürmeler, titremeler, ağız köpürmesi, alt-üst çenenin birbirine çarpması, ağzın köpürmesi,  iştahsızlık, süt veriminde düşüş ve körlüktür.

Son olarak bir çok şeyden önemli olan hayvanları korumak; bunu da onları meraya çıkarmadan önce bitkilerin iyice olgunlaşması, en azından hızlı büyüyen bitkilerin 16 cm uzunluğa gelmesi beklenmelidir. Otlatmayı ertelemek, merada erken otlatmadan doğacak baskıyı azaltarak, toprağın nemlenmesine ve daha verimli olmasına neden olacaktır. Koruma da izlenecek en yararlı yöntem, yüksek riskli meralarda gezen hayvanları magnezyum içeren mineral miksleri ile ve konsantre yem ile desteklemektir.

DİĞER HABERLER

Broylerlerde Kümesteki Yerleşim Sıklığı

2019-09-23

Hayvanların aşı programları veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır. Etlik piliç döneminde hayvanların kümesteki yoğunluğunun fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü yoğunluğun fazla olması, hayvanların performansına zarar vermektedir. Bu yüzden birim alana konulacak hayvan sayısına dikkat etmek gerekmektedir.

Süt ineklerinde grup beslemesinin önemi nedir?

2019-08-26

İşletmelerde yeterli sayıda gruplama imkanı varsa; yaş,laktasyon günü ve süt verimlerine göre gruplama yapılmalıdır.Birinci laktasyondaki inekler yaşlılardan ayrılmalıdır. Yüksek ve düşük verimli ineklerde süt verimlerine ve laktasyon günlerine göre rasyonlar ayarlanmalıdır.Laktasyon süresi ileri olan ve süt verimi düşük ineklerin yüksek verimli ineklerle beraber beslenmesi durumunda hayvanlar yağlanacak ve yağlı karaciğer vb. hastalıkların görülme riski artacak,ilerleyen dönemlerde döl tutma&üreme problemleriyle karşılaşılacaktır

Koyunlarda Beslenme Nasıl Olmalıdır?

2019-08-24

Barınaklarda yeterli yemlik alanı olduğundan emin olunmalıdır. Hayvanların tamamı aynı anda yeme ulaşabilmelidir. Koyunların temiz ve içilebilir suya serbest ulaşılabilmeleri sağlanmalıdır. Sırasıyla her koyun için en az 1,5 m2, gebe ise 1,7 m2, kuzuluklarda ise anaç başına 2,5 m2 kuru altlıklı yataklık alanı sağlanmalıdır.