MİSYONUMUZ

Sahip olduğumuz geçmişimizden güç alarak, tesislerimizde, profesyonel yönetim anlayışına sahip uzman kadromuzla karma yem üretimini en kaliteli şekilde yapmak,

Etkin ve verimli kaynak yönetimi için sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek, ürünlerimizin müşterilere en kısa sürede ulaşımını sağlayacak satış ve sevkiyat ağını kurmak,

Üretim için gerekli olan hammadde ihtiyacını ülke içerisinde karşılamak suretiyle çiftçilerimizin bitkisel üretimlerini değerlendiren küçük ölçekli sanayi tesislerinin gelişmesini sağlamak, müşterilerimizin üretimlerinin değerlendirilmesi neticesinde gelirlerini artırmak, bunlarla uyumlu pazarlama stratejisi ve politikaları tespit ve tayin etmek,

Karlılık, verimlilik ve etkinlik esasları çerçevesinde piyasada rekabet edebilecek ürün kalitesine ve standardizasyonuna ulaşmak,  “Yüksek Kalite - Uygun Fiyat” anlayışı çerçevesinde sürdürülebilir bir büyüme trendi yakalamak ve sektör hinterlandımız pazarında lider olmak,

AS YEM TARIM ve Çiftçiler arasında iletişim kanalları tesis ederek Tanıtım ve Halkla İlişkiler çalışmalarına ağırlık vermek AS YEM TARIM’in kurumsal prestij ile markasını pekiştirerek ürün, hizmet ve alt yapı kalitesini yaygınlaştırmak, çiftçilerimizin mesleki faaliyetlerinde bilgi ve teknoloji kazanımlarını sağlamak ve şirket faaliyetlerini yaygınlaştırmak,

Başarısını müşteri memnuniyeti ile ölçen, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve kaliteli çözümler üretebilen bir firma olmaktır.