BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ
Buzağı yetiştiriciliğinde amaç bir an önce ön mideleri geliştirerek pahalı bir yem maddesi olan süt ya da süt ikame yemlerinin kullanımını en aza indirmektir. Bu amaçla sıvı gıdalar yanında hayvanlara 4. günden itibaren kaliteli kaba yemler ve buzağı başlangıç yemi verilmeye başlanır. Başlangıç yemi verilmesine ilk 10-12. günde mutlaka başlanmış olması gerekir. Bu sırada az miktarda tane mısır ya da yulaf verilmesinin rumen gelişimi üzerine olumlu etkide bulunduğu da bildirilmektedir.
Buzağı başlangıç yemlerinin kaliteli ve lezzetli, çok fazla inceltilmemiş, enerji ve protein bakımından zengin olması arzu edilir. Başlangıç yemleri 12 haftalık süt emme döneminde günde 2,5-3 kg'ı geçmemek üzere verilebilir.

ÖZELLİKLERİ
1.Toz, granül, pelet formunda olup kullanımı kolaydır.
2. Herhangi bir karıştırma gerekmez.
 3. İşkembe gelişimini uyaran yüksek sindirilebilirliktedir.
4. Sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlama ve en uygun beslenme için gerekli besin maddelerini dengeli oranlarda temin eder.

FAYDALARI
  • 4. gün itibarı ile yeme başlama ile sağlıklı bir şekilde severek tükettikleri ve hızlı gelişimi sağlayan yemdir.
  • İşkembe gelişimini uyarır.
  • Enerji ve proteince zengin , sindirilebilirliği yüksek, iştah açan ve dolayısıyla verim getirisi yüksek bir yemdir.
  • 3. haftadan itibaren ot ve süt ile beraber işkembedeki gelişimin en iyi şekilde oluşmasını sağlar ve hayvanı yüksek verimliliğe hazırlar. 
  • Program dahili verilmesi ile yemden oluşabilecek ishalleri en aza indirir. 
KULLANIM ŞEKLİ
Buzağalara doğumdan itibaren ilk 1 saat içerisinde en az 2 lt ağız sütü ( kolostrum) olacak şekilde toplamda da 24 saat içerisinde en az 4-6 lt olacak şekilde içirilmelidir.
0-3 gün 4-6 lt ağız sütü içirilmelidir.
Asyem Buzağı başlangıç yemi ilk 4. Gününden itibaren verilmeye başlanır. 12 hafta sonuna kadar beslenmesinde kullanılır.

Formu ve Ambalaj: Toz, Pelet ve granül formunda olup 50 kg’lık çuvallarda satışa sunulur.