BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ
Yüksek kaliteli tahıllar ve oldukça iyi sindirilebilen tamamı doğal protein kaynakları kullanılarak hazırlanmış ve 3 aylık yaştan 6 aylık yaşa kadar ki genç buzağıların kullanılması için hazırlanan karma büyütme yemidir. Genç buzağılar için önemli olan vitamin ve mineraller dahil bütün gerekli besin maddelerini temin eder.
 
ÖZELLİKLERİ
1. Pelet, toz,granül formunda olup kullanımı kolaydır, herhangi bir karıştırma gerektirmez.
2. İşkembe gelişimini uyaran yüksek sindirilebilirliktedir.
3. Sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlama ve en uygun beslenme için gerekli besin maddelerini dengeli oranlarda temin eder.

FAYDALARI
  • Düvelerin uygun zamanda ilk kızgınlığa gelmeleri için gerekli dengeli büyümeyi sağlar.
  • Dengeli verildiğinde, 3-6 ayları arası meme gelişiminin düzenli gelişmesine yardım eder.
  • Düvelerin 6. ayın sonunda 180-190 kg. canlı ağırlığa gelmelerini sağlar. 
  • Erkek buzağalarda hızlı bir ağırlık  artışı sağlar.
  • Yüksek oranda döl tutma kapasitesi sağlar
KULLANIM ŞEKLİ
Buzağıların 3. aydan itibaren 6. ayın sonuna kadar beslenmesinde kullanılır.
Asyem buzağı başlangıç yeminden, Asyem buzağı büyütme yemine geçiş sırasında alıştırma süresi uygulanmalıdır.
4 aya kadar buzağı beslemesinde orta ve iyi kaba yem kullanımına dikkat ediniz. Mısır sılajı ve pancar posası gibi işkembede yer kaplayan yemler hayvanın yararlanamayacağı için kullanmamaya dikkat ediniz.

Formu ve Ambalaj: Toz, Pelet ve granül formunda olup 50 kg’lık çuvallarda satışa sunulur.