KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ
ÖZELLİKLERİ
 • 1 haftalık yaştan itibaren 7 haftalık yaşa kadar olan kuzuların önünde serbest biçimde bulundurabileceğiniz bir yemdir.
 • Kuzuların önünde istediği kadar içebileceği şekilde temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
 • Kuzulara doğumdan sonraki en geç 1 saat içerisinde kuzunun canlı ağırlığını % 10’u kadar Kolostrum (Ağız Sütü) içirilmesine mutlaka özen gösterilmelidir.
 • Kuzulara verilecek süt miktarı canlı ağırlığın % 9 - 10’u olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu dönemde süratli ve sağlıklı canlı ağırlık artışının sağlanması bakımından kuzulara süt ve başlangıç yeminin dışında başka bir yem vermeniz önerilmez.
 • Kuzular 7 haftalık yaşta sütten kesilerek ASYEM KUZU BÜYÜTME YEMİ’ne geçilir.
 
KULLANIM ŞEKLİ
 • ASYEM KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ 1 – 7 haftalık kuzuların besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.
 
FAYDALARI
 • Kuzular için gereken besin maddesi içeriği olan bir rasyon yapısına sahiptir.
 • Kuzularda hızlı gelişimi sağlayarak, iskelet sistemi gelişimini destekler.
 • Böbrek ve idrar taşı oluşumu sorunlarının ortaya çıkmasına engel olur.
 • İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.
 • Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmesi sebebi ile kuzuların kısa sürede yeme alışmaları sağlanır.
Formu ve Ambalaj: Toz, Pelet ve granül formunda olup 50 kg’lık çuvallarda satışa sunulur.