SIĞIR BESİ YEMİ
 Altı (6) aydan genç erkek danaların veya iskelet yapısını oluşturmuş fakat etlenmemiş olan ergin sığırların kesim dönemine kadarki beslenmeleri için formüle edilmiş bir karma yemdir. İçeriğinde tamamı doğal protein, enerji, vitaminler ve mineraller bulunan ve alınması gerekli besinlerin hepsini sağlar.
Asyem Besi yeminde amaç: Yoğun besideki danaların sağlıklı bir şekilde ve kısa sürede olabildiğince hızlı canlı ağırlık kazanmasını sağlamaktır.

ÖZELLİKLERİ
1. Kullanılması ve depolanması kolay, elverişli bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
2. İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı yapının sürdürülmesi için alınması gerekli tüm besin maddelerini içerir.
3. Kaba yem ilavesi ile Rumen problemlerinden korunmak için yeterli selülozu sağlar.
4. Yoğun besiye alınan danaların tüm besin madde gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde, dananın yüksek oranda yararlanabileceği lezzetli enerji ve protein kaynağı yemler, kullanarak hazırlanmıştır. 5. Yemden yaralanmayı ve canlı ağırlık artışını hızlandıracak, yoğun besiye bağlı sindirim sistemi hastalıklarını önleyecek yem katkıları kullanılmıştır.

 FAYDALARI
  • İyi bir besi için gerekli sağlıklı vücudun oluşturulması ve sağlıklı yapının sürdürülmesini sağlar.
  • Besiye alınan hayvanda yoğun yemleme ile oluşabilecek Rumen Asidoz , ayak tırnak hastalıklarını gibi benzeri problemlerin oluşmasını önler.
  • Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek enerji ile besinin çabuk bitmesini sağlar. Karlılık oranını yükseltir.
  • Saman, silaj gibi kaba yemlerle de yüksek performans sağlar.
  • Vitamin ve mineral takviyesine gerek yoktur.
KULLANIM ŞEKLİ:
  • İstenilen canlı ağırlık kazanımına bağlı olarak her 100 kg canlı ağırlığına karşılık pratik olarak günlük en az 2,0 kg veya toplam maddenin %80’i kadar verilir.
  • Kaba yemlerle bir arada verilebildiği gibi kaba yem sonrası tek başına da verilebilir.
  •  
  • Asyem sığır besi yemine başlıyorsanız Yem değişim sırasında ve yem geçişlerinde en az 10-15 gün alıştırma süresince başlanmalıdır.
 
Formu ve Ambalaj: Toz. Pelet ve granül formunda olup 50 kg’lık çuvallarda satışa sunulur.