TOKLU BESİ YEMİ
Hammaddelerinin büyük bir kısmı bitkisel kaynaklı yemlerden meydana gelen, besiye alınan toklularla 7. aydan sonraki damızlık kuzuların 12. aya kadarki beslenmesinde kullanılan ve Koçlarda Flushing dönemi boyunca kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddeleri ile katkı maddelerini içeren bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
1. Kullanılması ve depolanması elverişli bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
2. Protein, mineral ve vitaminlerle desteklenmiştir.
3. Optimum beslenme, sağlıklı ve hızlı büyüme için gerekli tüm besleyicilerin dengeli paylaşımını sağlar.
4. Arpa ve diğer hammaddelerle kolay karışır.

     FAYDALARI
  • Geç sütten kesilip az yem tüketmiş zayıf kuzuları kısa zamanda kesim ağırlığına getirir.
  • İyi mera ve kaba yemin bulunduğu yerlerde az fabrika yemi ile uzun süreli bir beside yüksek performans sağlar.
  • Sağlıklı, iri ve güçlü damızlıklar oluşturur.
  • Yapağı kalitesini yüksek tutar.
  • Koçları aşıma hazırlar.
  • İdrar taşı oluşumunu önlemde etkilidir.
KULLANIM ŞEKLİ
Besiye alınan toklular da 7 aydan itibaren 12 aya kadar ki dönemde beslenmesinde kullanılır. Toklu yemi çayır mera kalitesine ve tahıl kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak değişir. Tahıllar toklu besi yemi ile birlikte 1/3 oranında verilmelidir.